Foto van dier 1
Foto van dier 2
Foto van dier 3
Foto van dier 4
Foto van dier 5
Foto van dier 6
Old man with dog

Als dierenvriend altijd een of meerdere huisdieren gehad? Ook na overlijden kunt u toch nog veel dieren blijven helpen

Als u als dierenvriend ook na overlijden dieren wil blijven helpen kan een organisatie die zorgt voor dierenhulp worden opgenomen in uw testament.

Bij de keuze daarvan zijn de volgende zaken essentieel:

Komen de beschikbare gelden echt goed terecht?
Worden er kosten of erfbelasting ingehouden?
Is er goede controle op de besteding?

Stichting Dierennood biedt u het volgende:

Garantie: 100% van uw donatie gaat binnen 30 dagen naar streng geselecteerde dierenhulpprojecten, waar (zwerf)dieren dit het meest nodig hebben.

Mogelijkheden voor gegarandeerde opvang voor uw huisdier(en) na overlijden in een gezin van streng geselecteerde dierenvrienden. In geen geval naar een asiel.
ANBI erkenning door Belastingdienst, voorkomt erfbelasting.
U mag precies aangeven welke dieren, waar en hoe door ons mogen worden geholpen.
Slechts 2 tot 3% organisatiekosten door 100% vrijwilligerswerk. Ook geen kantoorhuur of te declareren reiskosten.
Bij een legaat van 10.000 euro of meer, kan er een speciaal fonds worden opgericht, dat uw naam gaat dragen. U mag dan zelf aangeven wat er met de gelden in dat fonds mag worden gedaan. Bijv. het Anna ter Balkt Sterilisatiefonds. Met uw toestemming kunnen wij bovendien gaan proberen om dat fonds verder te laten aangroeien.
Door onze samenwerking met universiteiten worden sterilisatie- en educatieprojecten t.b.v. een betere toekomst van zwerfdieren mogelijk gemaakt.
Volledig transparante controle door uw eigen notaris of andere zelf aan te wijzen persoon. (Met foto's, video's, facturen, e.d.)