Als dierenvriend altijd een of meerdere huisdieren gehad? Interesse hoe u ook na overlijden toch nog veel dieren kunt blijven helpen?

Nalaten of schenken voor dieren?

Als u als dierenvriend ook na overlijden dieren wil blijven helpen kan een organisatie die zorgt voor dierenhulp worden opgenomen in uw testament.

Bij de keuze daarvan zijn de volgende zaken essentieel:

    Komen de beschikbare gelden echt goed terecht?
    Kan de stichting ook mijn achtergebleven dieren in een huiselijke situatie herplaatsen?
    Worden er kosten of erfbelasting ingehouden?
    Is er goede controle op de besteding?

Stichting Dierennood biedt u het volgende:

    Garantie: 100% van uw donatie gaat binnen 30 dagen naar streng geselecteerde dierenhulpprojecten, wereldwijd.
    Mogelijkheden voor opvang voor uw huisdier(en) na overlijden in een gezin van dierenvrienden.
    ANBI erkenning door Belastingdienst, voorkomt erfbelasting.
    U mag precies aangeven welke dieren, waar en hoe mogen worden geholpen.
    Geen organisatiekosten door 100% vrijwilligerswerk. Ook geen kantoorhuur of declaraties.
    Door onze samenwerking met universiteiten worden sterilisatie- en educatieprojecten t.b.v. een betere toekomst van zwerfdieren mogelijk gemaakt.
    Volledig transparante controle door uw eigen notaris of andere zelf aan te wijzen persoon. (Met foto's, video's, facturen, e.d.)